JAUNŲJŲ PASIENIEČIŲ PILIETIŠKUMO UGDYMO STOVYKLA

Projektas finansuojamas: Šakių rajono savivaldybės lėšomis

Projektą įgyvendina: VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademija

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022 07 28  – 2022 08 19

Finansavimo suma: 1400,00  eur.

Projekto tikslas: Plėtoti vaikų socializacijos galimybes per vasaros atostogas, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Projekto uždaviniai:

 

  1. skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį;
  2. užimti kuo daugiau savivaldybės vaikų vasaros stovyklose ar kitose neformaliojo vaikų švietimo veiklose;
  3. sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje, užimtumui vasaros metu;
  4. mažinti mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19, didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtamokslio ir kalbų ugdymo srityse.

Projekto įgyvendinimas:

 

  • Komandos formavimo, lyderystės, pilietiškumo, gynybos bei išgyvenimo mokymai savanorių ir instruktorių komandai:
  • 2022-07-28-2022-07-31 (įvairaus amžiaus grupė)

2022 | Gynybos ir išgyvenimo mokymai su Albertu Daugirdu ir komandos formavimas su Diana Žiurlyte – pilietiskumoakademija.lt

Stovyklos 3 pamainomis po 5 dienas:

2022 | Sukarintos pilietiškumo ugdymo stovyklos Šakių rajone vyko jau penktus metus – pilietiskumoakademija.lt 

  • I pamaina 2022-08-01-2022-08-05 (15-18 m.)
  • II pamaina 2022-08-08-2022-08-12 (13-14 m.)
  • III pamaina 2022-08-15-2022-08-19 (9-12 m.)