Apie mus

Apie mus

Pilietiškumo ugdymo akademija – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, aktyviai dalyvaujanti visuomenės kaitos procesuose ir skleidžianti aktyvaus pilietiškumo ir socialinės gerovės idėjas bei vertybes. Savanorių komanda susibūrė 2018 m., kuomet aktyvus ir iniciatyvus jaunimas, besidomintis jėgos struktūromis susitiko su Tėvynės labui vidaus reikalų sistemoje tarnaujančiais pareigūnais ir prašė pasidalinti patirtimi. Vieni norėjo sužinoti, kiti dalintis.

Tuomet manyta, jog tai vienkartinis renginys, tačiau poreikis vykdyti veiklas augo. Didėjo palaikymas ir motyvacija. Ir štai šiandien mūsų komanda kasdien pildosi ir kelia sau vis didesnius tikslus.

Apie mus

Įstaigos tikslas

Įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus pilietiškumo ugdymo srityje organizuojant renginius ir stovyklas, vykdant darbą su jaunimu, profesionaliais specialistais ir savanoriais. Inicijuoti neformaliojo švietimo, visuomeninę, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo ir laisvalaikio užimtumo veiklą.

Siekiama ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą asmenybę, emociškai brandžią, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti problemas, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Planuojama plėtoti kiekvieno, ypač jauno žmogaus socialines kompetencijas, kuriant sąlygas kiekvieno poreikius atitinkančiai, atvirai, įdomiai ir saugiai veiklai.

Vizija:

Jauki Pilietiškumo ugdymo akademija, su išvystyta infrastruktūra ir patikima savanorių komanda, organizuojanti pilietiškumo renginius ir stovyklas gamtoje visus metus, prieinamus kiekvienam piliečiui, turinti puikią erdvę asmeniniam tobulėjimui, atsakomybės už save ir kitus ugdymui.

Pilietiškumo ugdymo akademija pripažinta ir prestižinė organizacija, bendradarbiaujanti su įvairiomis suinteresuotomis institucijomis ir verslo atstovais.

Pradžia

Draugai ir partneriai: