Už tarnystę Lietuvai įteikti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai: tarp laureatų – VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademijos steigėja Jolita Kuncaitienė

Kovo 30 d. rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną Juozo Miltinio teatre Panevėžyje įteikti Seimo įsteigti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai ,,Tarnaukite Lietuvai“. Tarp 16-os laureatų ir VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademijos Jolita Kuncaitienė.Medalis „Tarnaukite Lietuvai“ gali būti skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims už visuomeninę veiklą: parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, filantropiją, savanorystės sklaidą, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ yra įsteigęs Seimas.

Jis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.
J. Kuncaitienė medalį pelnė už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Jolitos Kuncaitienės kandidatūrą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio ,,Tarnaukite Lietuvai“ apdovanojimui gauti už nominaciją teikė Vilniaus rajono savivaldybė: ,,J. Kuncaitienė nuo 2018 metų aktyviai vykdo veiklas Vilniaus rajone, taip pat į veiklas įtraukadama Vilniaus rajono savivaldybės partnerius, ugdymo įstaigas, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas. Kiekvienais metais rengia veiklų planus. Veiklos yra orientuotos į pilietiškumo ugdymą, savanorystės skatinimą, visus piliečius ragina būti aktyviais valstybės dalyviais. Organizuoja stovyklas bei daugybę konkursų, kurie leidžia jauniems žmonėms per savo kūrybą išreikšti meilę Tėvynei, artimam žmogui. Taip pat organizuoja valstybinių švenčių ir kitus svarbius minėjimus, įvairias akcijas, skatinančias bendruomenių pilietiškumą“. Apdovanojimas medaliu įsteigtas pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Ceremonijos metu Jolita Kuncaitienė iš savo kategorijos keturių laureatų paruošė
ilgesnę, apibendrinančią kalbą:

Šiandien dalyvauti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ ceremonijoje kaip laureatei yra garbė ir didžiulis įvertinimas.  Nominacija už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumą ir demokratijos skatinimą dar labiau motyvuoja ir įpareigoja. Į sąvoką tarnauti Lietuvai telpa labai daug. Tai ne tik oficialių pareigų sąžiningas vykdymas, tai meilė viskam, ką darai. Kartu tai ir gebėjimas mylėti Tėvynę, gamtą, kitą žmogų ir net save. Vidinės motyvacijos vedama visada dariau daugiau nei privaloma, o pareigos buvo svarbios lygiai tiek pat, kiek teisės.  Pilietiškumo sąvoka  gana plati. Tai kai matom problemas ir klausiam savęs ką aš galiu padaryti, kad būtų geriau. Tikra tarnystė Lietuvai neapibrėžiama jokiomis pareigybėmis, tai stipraus noro, kad mums visiems būtų geriau, tikėjimo ir veiksmų visuma. Tai aktyvus ir dažnai savanoriškas žmogaus dalyvavimas visuomenės kaitos procesuose. Kitaip tariant tai gyvenimo būdas.

Gauti šį apdovanojimą buvo labai netikėta, žinau,kad buvau išrinkta iš labai daug kandidatų, nors nuoširdžiai tikiu, kad visi buvo verti. Esu labai dėkinga Vilniaus rajono savivaldybei ir Julianai Lipinskai už teikimą, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės vadui Dariui Škarnuliui už pasitikėjimą, Gotlybiškių Bendruomenei ir jos atstovei  Audrai Atažanovienei, Lietuvos jaunųjų kriksčionių sąjungos asociacijai ir jos atstovui Algirdui Gražiui, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui ir jo atstovui Sauliui Džiautui bei kitoms bendruomenėms, kurios pritarė teikimui ir palaikė. Ir nors artėja pensija, esu tikra, kad tai tik didelių darbų pradžia:) Be oficialios tarnybos Tėvynės labui Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktiėje esu savanorė įsteigusi NVO VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademiją ir nors aiškiai žinau ką darau, periodiškai klausdavau savęs, kas aš tokia, kad galėčiau ugdyti pilietiškumą…nei profesorė, nei daktarė, nei kažkuo ypatingas žmogus… Tad šis apdovanojimas atnešė atsakymą, kad niekuo ypatingu būti ir nereikia, pakanka būti pavyzdžiu, dalintis patirtimi ir vidine motyvacija su kitais, tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms. Ir visisiškai nesvarbu su uniforma ar be jos… Jūs lyg pripažinote ir patvirtinote, kad einu teisingu ir prasmigu keliu. Laukia daug darbų mūsų visų ir Tėvynės labui. Ačiū Labai, kad esate kartu!”

Tekstas – Dovilė Sabaliauskienė

VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademijos savanorių bendruomenė didžiuojasi ir nuoširdžiai sveikina kolegę garbingo apdovanojimo proga! 

Nuotraukos – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, aut. Ilona Šilenkova, asm. Jolitos archyvo ir P. Židonio.

Nuotraukos – LRS Seimo kanceliarijos, aut. Ilona Šilenkova, asm. archyvo ir P. Židonio.
 
Daugiau apie vykusią apdovanojimų ceremoniją rašoma:
Gabrielės Petkevičaitės – Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai” kandidatų vertinimo komisijos pranešimas: pagerbti Lietuvos šviesiuoliai
 
Pranešimą viešina:
 
 
https://ukininkopatarejas.lt/naujienos/isrinkti-2023-metu-gabrieles-petkevicaites-bites-atminimo-medalio-tarnaukite-lietuvai-laureatai/ 
 
TV apžvalgoje „Seimo savaitė”: įstatymai kibernetiniams inicidentams mažinti, medaliu „Tarnaukite Lietuvai” apdovanoti aktyvūs visuomenininkai (reportažas):
 
Visą renginio video aut.
 
Steponas Kubeckas galite pamatyti čia:
 

 

Renginio video aut. Steponas Kubeckas