Pilietiškumo ugdymo akademijos savanoriai organizavo patyriminius mokymus plaukiant Šešupe

Baidarių žygis Šešupės upe VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademijos savanoriams buvo visuomeniško

piliečio Vykinto Augustaičio, kuris palaiko šią idėją, dovana. Plaukime dalyvavo apie 20

Pilietiškumo ugdymo akademijos stovyklose ir kituose jos renginiuose talkinusių savanorių.

Šis renginys nebuvo vien pramoga – jo metu savanoriai gvildeno patyčių temą, plaukimo metu

sąmoningai buvo integruota patirtis, kuri suklėlė daug diskusijų ir tapo vertinga įdomia pamoka

visiems. Žygio dalyviai teikė siūlymus, dalinosi patirtimi, mokėsi komandos formavimo principų,

konfliktų sprendimo būdų, planavo ateities veiklas. Baidarių žygis buvo turiningas laikas drauge,

savotiškas vasaros veiklų užbaigimas ir savanoriško darbo įvertinimas.