Pilietiškumo ugdymo akademijos idėjas palaiko kitos nevyriausybinės organizacijos

Antrus metus veikianti VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademija gana lengvai rado sau vietą tarp kitų

naujai susikūrusių ir seniau įsisteigusių organizacijų. Iš dalies dėl to, kad jos propaguojamos idėjos

yra aktualios, dar dėl to, kad gana greitai pritraukė norinčiųjų savanoriauti būrį.

VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademija (toliau – Pilietiškumo ugdymo akademija), patyrimines

stovyklas vaikams ir jaunuoliams rengianti Šakių rajone esančiame Verpikų kaime, bendraminčių

netruko rasti ir čia. Pilietiškumo ugdymo akademija, propaguojanti pilietiškumo idėjas tarp

jaunuomenės, organizuodama jos užimtumą, savo veikla lavinanti jaunuolių fizinius bei dvasinius

įgūdžius, vos pastebėta Šakių rajono savivaldybės administracijos, buvo įtraukta į šios savivaldybės

nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) sambūrį ir jau spėjo sudalyvauti bendrame renginyje,

kuriame buvo pristatytos Šakių rajono NVO veiklos.

Pilietiškumo ugdymo akademijos sumanytoja Jolita Kuncaitienė dėkojo VšĮ Namai Visiems

direktorei Giedrei Šedbarienei už pakvietimą ir gražią draugystę, taip pat džiaugėsi galėdama

pristatyti savos organizacijos tikslus tokiai auditorijai. Jolita drauge su savanorių komanda

didžiavosi esantys savanoriai ir ragino savanoriauti kitus, susistikime neslėpė vilties suvienyti jėgas

ateities darbams su Šakių bendruomeniniais šeimos namais, kurių veikla rūpinasi Jūratė

Arštikaitienė, bei Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriumi, kurio darbą ir probacijos

tarnybos funkcijas apibūdino minėto skyriaus vyriausioji specialistė Edita Matusevičienė.

Pastarosios organizacijos atstovė parodė ne tik susidomėjimą Pilietiškumo ugdymo akademijos

veikla, bet ir pateikė konkrečių idėjų kaip galima būtų bendradarbiauti ateityje siekiant bendrų

tikslų.

Susitikimas buvo malonus jau vien dėl minties, kad yra daugiau aktyviai veikiančių ir prasmingus

darbus darančių organizacijų, su kuriomis galima bendradarbiauti, į kurias galima remtis ir sulaukti

palaikymo.