Pilietiškumo ugdymo akademijai – jau dveji!

Pilietiškumo ugdymo akademijai – jau dveji!

VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademija žengė į trečiuosius savo veiklos metus. Per tą laiką Pilietiškumo ugdymo akademijos bendruomenė nestokojo iššūkių, tačiau ryžtinai žengė pirmyn.

Minėdama antrąjį gimtadienį, Pilietiškumo ugdymo akademijos komanda prisiminė drauge nueitą kelią, kurį  šios nevyriausybinės organizacijos (NVO) steigėja ir iniciatorė Jolita Kuncaitienė apibendrino taip: „Tebestebina žmonių gerumas ir noras prisijungti gerais darbais. Įvairių sričių mokytojai, lektoriai, sportininkai, kariai ir atsargos kariai, buvę ir esantys pareigūnai, šauliai, verslininkai, vaikų tėveliai, ūkininkai, Dailės akademijos, Heraldikos komisijos atstovai ir kiti pilietiški žmonės po saują neša savo žinias, dalijasi patirtimi, neprašydami atlygio veda mokymus, skaito paskaitas ir tokiu būdu kuria mūsų organizaciją drauge su mumis ir skleidžia pilietiškumo idėją.“

Šventėje buvo prisimintas VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademijos neformalios savanorių grupės įdirbis, nuo kurio viskas ir prasidėjo. „Viena mažytė 6 entuziastingų vaikų ir dviejų pilietiškų savanorių stovyklėlė užaugo iki organizacijos, kuri šiuo metu vienija daugiau nei 40 savanorių, o renginiuose dalyvauja jau dešimtys vaikų ir suaugusių, orientuotų kurti ir stiprinti pilietiškos visuomenės kultūrą, – kalbėjo J. Kuncaitienė. – Šiuo metu kuriamos ne tik trumpalaikės, bet tobulinamos ir tęstinės veiklos programos, buriami profesionalūs instruktoriai, planuojamos patyriminės veiklos. Kuriame taip, kad mokymai būtų inovatyvūs, įdomūs, aktualūs ir naudingi. Siekiame solidžios organizacijos vardo, todėl neskubame, veikloje orientuoti esam į kokybę. Puoselėjame stovyklų bei susitikimų erdvę, kuriame jaukią atmosferą, formuojame įgūdžius ir tradicijas, drauge mokomės ir įvairiapusiai augame. Mums ypač svarbu, kad kiekvienas mūsų susibūrimuose jaustųsi gerai.“

Gimtadienio minėjime rasta laiko peržvelgti veiklos ataskaitą, pasidžiaugti jaunos organizacijos pavykusiu dalyvavimu tarptautiniame projekte bei įsitraukus į 2023 m. Lietuvos galios projektą, susidomėjimą organizacija pritraukusia jos steigėja ir vadove savanore J. Kuncaitiene, už pilietiškumą ir parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą Lietuvos Respublikos seime apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Nuoširdus bendrystės jausmas VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademijoje puoselėjamas kiekvieno susitikimo metu, tad ir šventės programoje įkomponuoti komandos formavimo žaidimai draugėn jungė jaunimą ir gerokai amžiumi vyresnius žmones. Gimtadienio šventė buvo puiki proga susitikti bendraminčiams, pasidalyti įspūdžiais, kaip sukaupta patirtis skatino veikti ir lėmė naujus sprendimus, išauginusius stabilią organizaciją su misija ugdyti pilietišką žmogų, galimybė akis į akį pasimatyti, vieni kitiems padėkoti, sulaukti malonių žmonių sveikinimų. Didžiuotis pasiekimais, tęsti garbingus darbus linkėjo ir mažą sukaktį mininčią, bet turiningą kelią nuėjusią organizaciją sveikino kunigas Algirdas Toliatas, buvęs Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimiras Banelis, atsargos majoras, išgyvenimo ir pilietinio pasipriešinimo instruktorius Albertas Daugirdas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas Gediminas Kazėnas, VRM pensininkai aktyvūs visuomenininkai Romualdas Kazlauskas ir Gintautas Šarauskas, verslininkas, vedlys, šaulys, mokytojas ir instruktorius Vydas Verbilis, pagalbos smurtą patyrusioms moterims linijos savanorė Gintarė Diminskienė, visuomenininkas, rėmėjas Edmundas Kolevaitis, kariškis Tomas Kaverkin, ilgametis pasienietis, šaulys, Krašto apsaugos savanoris Tomas Žvirblis, bendramintis Edvardas Matusa, savanorė žurnalistė Loreta Tumalavičienė bei rėmėja bendramintė VšĮ Pagalbos angelų steigėja Auksė Cijūnaitienė.

J. Kuncaitienė dėkojo jiems už gražius, vilties ir pasitikėjimo teikiančius žodžius, kartu už linkėjimus, bendrystę, supratimą ir paramą ačiū tarė žurnalistei, VDU profesorei Audronei Nugaraitei, fotožurnalistui Vidmantui Balkūnui, lektoriui Vytautui Lamauskui, bendramintei VšĮ Asterix steigėjai ir tarptautinio projekto organizatorei Anželikai Ibrahimovai, šauliui, GMP paramedikui Kęstučiui Kucevičiui, sportininkui instruktoriui Eimantui Vaikasui, savanorėms Ivetai Bernotienei, Arvydui Trybei ir jo įmonei Simplex už pagalbą ir visiems paaugliams už pilietiškumą, energiją ir prasmingą laiką kartu.

J. Kuncaitienė įsitikinusi – organizacija augs, kaip auga kiekvieno savanorio ir bendraminčio indėlis į organizaciją, kaip auga vaikų ir jų tėvelių noras būti kartu.

Kaip ir įprasta per šventes, Pilietiškumo ugdymo akademijos komanda antruosius savo veiklos metus paminėjo bendraudami, linksmindamiesi ir vaišindamiesi vardiniu gimtadienio tortu.